Ben ook jij graag op de hoogte van alle acties?

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief, je krijgt onmiddellijk een kortingscode van 10%.

Bedankt voor uw bezoek aan ebc.www-multi.de, eigendom van Dirk Janssens met maatschappelijke zetel te Veltwijklaan 18, 2180 Ekeren (België))en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0541.596.035 (RPR Antwerpen)

Lees aandachtig deze Privacy & Cookie Policy. Het regelt de privacyregels en het cookiebeleid die op onze website gelden.

Bij uw eerste bestelling zal u gevraagd worden te bevestigen dat u kennis genomen heeft van deze Privacy & Cookie Policy en dat u de inhoud ervan aanvaardt. Uw bestelling impliceert in ieder geval de kennisname en de aanvaarding van deze Privacy & Cookie Policy.

Onze Privacy & Cookie Policy is op elk ogenblik beschikbaar op onze website.

1. Algemeen

Wij leven de ‘Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’ na. Een verklaring werd afgelegd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens.

2. Persoonsgegevens die worden verzameld

2.1. De gegevens die u meedeelt bij een bestelling of registratie

Uw naam en voornaam, uw contactgegevens (e-mail, telefoon, adres, eventueel bijkomend leveringsadres, kredietkaartgegevens) en het IP-adres van uw computer of netwerkverbinding.

2.2. De gegevens die automatisch worden verzameld

Bepaalde gegevens worden verzameld via cookies: zie artikel 8 voor ons cookiebeleid.

Bepaalde gegevens kunnen eveneens worden verzameld zonder in cookies opgeslagen te zijn. Zij kunnen enkel worden gelezen door ons en uitsluitend gedurende uw bezoek aan de website. Het gaat om:

1° het TCP/IP-adres;

2° het type en de versie van uw navigatiesysteem;

3° de laatst bezochte internet pagina.

2.3. De persoonsgegevens die door commerciële partners worden meegedeeld

In deze hypothese garanderen onze commerciële partners ons dat zij de toestemming hebben bekomen om de betreffende persoonsgegevens over te maken.

3. Doeleinden van de verwerking

3.1 Algemene doeleinden

We verzamelen uw persoonsgegevens om:

 • Uw bestelling af te werken en onze klantenbestanden te beheren;
 • Anonieme bezoekersstatistieken van onze website te verzamelen;
 • Met het oog op direct marketing;
 • De technische administratie van de website te beheren;
 • Na de gegevens anoniem te hebben gemaakt, statistieken op te maken of enquêtes uit te voeren met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van de website.

3.2. Direct marketing en mededeling aan derden

Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden. Ze worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing, tenzij we hiervoor uw expliciete voorafgaande toestemming hebben gekregen (‘opt-in’) bij uw aanmelding.

Deze toestemming kan u op elk moment intrekken, zonder motivering en zonder kosten, per e-mail gericht aan info@ekersbomencenter.eu of per post: Veltwijklaan 18, 2180 Ekeren.

3.3. Ernstige overtredingen

Op verzoek kunnen gegevens van gebruikers van onze website bij ernstige overtredingen van de gedragsregels aan de politiediensten worden verstrekt.

4. Duur van het bijhouden van gegevens

Alle persoonsgegevens worden bewaard voor de duur die nodig is om de hierboven beschreven doelstellingen te bereiken.

5. Recht van toegang en verbetering

U heeft het recht om op elk moment gratis uw persoonsgegevens in te kijken, te verbeteren of te wijzigen door middel van een e-mail gericht aan info@ekersbomencenter.eu of per post: Veltwijklaan 18, 2180 Ekeren België). Voeg steeds een kopie van uw identiteitskaart bij, zodat we kunnen verifiëren dat het inderdaad om u gaat.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens aan ons mee te delen. Als u dat niet doet, kunnen we bepaalde diensten en bestellingen weigeren. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle gegevens die u ons verstrekt.

6. Recht van verzet

U heeft het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daarvoor ernstige en legitieme redenen hebt. In dat geval kan u ons per e-mail gericht aan info@ekersbomencenter.eu hiervoor contacteren. U kan zich echter niet verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als deze noodzakelijk is voor de opvolging en behandeling van uw bestelling.

7. Veiligheid en vertrouwelijkheid

We hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van uw persoonsgegevens te vermijden.

We zijn in geen geval verantwoordelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

Het is bijgevolg belangrijk dat u de veiligheidsvoorschriften naleeft, onder andere door derden geen toegang te geven tot uw registratieadres. U bent als enige verantwoordelijk voor elk bezoek aan onze website vanaf uw computer of IP-adres.

Onze website kan links, hyperlinks of referenties bevatten naar andere sites die wij niet controleren en beheren en waarop deze Privacy & Cookie Policy niet van toepassing is. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van zulke websites en ook niet voor de producten of diensten die erop worden vermeld. Lees dus aandachtig de privacyregels, het cookiebeleid en de gebruiksvoorwaarden van elke site die u bezoekt.

8. Cookies

8.1. Informatie over ons gebruik van cookies

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een betere gebruikservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.

Cookies en soortgelijke technologieën later echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons enkel de werking van onze website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van onze gebruikers zijn en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze website is.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op uw computers of mobiele apparaten. Dit cookiebeleid geeft u duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel. Gelieve onze Privacy & Cookie Policy te lezen om kennis te nemen van de privacyregels die van toepassing zijn op de website.

Voor verdere informatie met betrekking tot het cookiebeleid kan u ons contacteren via e-mail gericht aan info@ekersbomencenter.eu

8.2. Wat is een cookie?

Een cookie is een klein, eenvoudig bestandje dat in uw browser of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Op die manier kunnen wij uw voorkeuren onthouden bij het gebruik van onze website.

Tenzij u uw browserinstellingen heeft aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra u onze website bezoekt.

8.3. Soorten cookies

Cookies kunnen worden onderverdeeld naargelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur.

8.3.1. Oorsprong

Wat de oorsprong van cookies betreft, bestaat een onderscheid tussen (i) first-party cookies en (ii) third-party cookies.

 1. First-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door de website zelf die op dat moment wordt bezocht door de gebruiker (bijvoorbeeld cookies geplaatst door ebc.www-multi.de).
 2. Third-party cookies zijn cookies van derde partijen. Hierbij worden de cookies geplaatst door een andere website dan de website die wordt bezocht (bijvoorbeeld cookies geplaatst door Facebook, Google en Twitter).

8.3.2. Functie

Op het vlak van de functie van cookies wordt een onderscheid gemaakt tussen (i) functionele cookies en (ii) niet-functionele cookies.

 1. Functionele cookies verzamelen informatie over de gebruikers met betrekking tot hun keuzes en voorkeuren en bieden de mogelijkheid om de voorkeurstaal en andere plaatselijke instellingen te onthouden en de gebruikservaring van de website te personaliseren. Functionele cookies zijn logischerwijs first-party cookies.
 1. Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de website. Cookies met statistische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van de website u bezoekt, waar uw computer gelokaliseerd is, etc. Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen. Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis uw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op uw interesses. Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond. Niet-functionele cookies kunnen zowel first-party cookies als third-party cookies zijn.

8.3.3. Levensduur

Wat de levensduur van cookies betreft, wordt een onderscheid gemaakt tussen (i) sessie cookies en (ii) permanente cookies.

 1. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zij laten toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browsersessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer zij het browserscherm sluiten. Zodra u de browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessie cookies.
 1. Permanente cookies zijn cookies die voor een vooraf bepaalde periode aanwezig blijven op je computer (tot u ze manueel verwijdert of tot die periode verstrijkt). Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (bijvoorbeeld cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook,…). De meeste niet-functionele cookies zijn permanente cookies.

8.4. Uw toestemming

Bij het openen van de website krijgt u een banner te zien die wijst op het gebruik van cookies. Daarbij is onder ‘meer info’ een link terug te vinden naar dit cookiebeleid. U wordt uitgenodigd het gebruik van cookies te aanvaarden door op ‘verberg deze melding’ te klikken.

Door op ‘verberg deze melding’ te klikken, aanvaardt u het gebruik van de cookies. Dit is eveneens zo wanneer u zonder hierop te klikken doorgaat naar andere plaatsen op onze website. Dan geldt er een onbetwistbare toestemming wat betreft het gebruik van cookies. Om de website optimaal te kunnen gebruiken dient u de cookies te aanvaarden wat kan via uw browserinstellingen.

U blokkeert cookies door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer u echter uw browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, zal u mogelijks geen toegang hebben tot (bepaalde delen van) onze website.

Als u op elk moment uw toestemming wilt intrekken, moet u uw cookies verwijderen door middel van uw browserinstellingen.

Voor meer informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies kan u volgende website bezoeken: http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2.

8.5. Uw Browserinstellingen veranderen

Wij wijzen u er op dat webbrowsers u toelaten om uw cookie instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘opties’ of ‘voorkeuren’ van uw webbrowser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zoniet dient u de ‘help’ functie in uw webbrowser te consulteren voor meer details.

8.6. Onze cookies

Ekers Bomencenter maakt gebruikt van volgende cookies:

8.6.1. Functionele Cookies

8.6.2. Niet-functionele cookies

Voor cookies geplaatst door derde partijen, met name Google Analytics, … , verwijzen wij u graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij kunnen geen enkele invloed uitoefen op de inhoud van die verklaringen noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

8.7. Meer informatie over cookies

8.7.1. Informatie over cookies

Nuttige informatie over cookies vindt u hier: http://www.allaboutcookies.org/.

8.7.2. Internet Advertising Bureau

De belangenvereniging van digitale marketeers heeft een gids opgesteld over online behavioural advertising en online privacy die u hier kan terugvinden: http://www.youronlinechoices.eu/.

9. Algemene bepalingen

9.1. Aanpassingen

Als deze Privacy & Cookie Policy wordt gewijzigd, plaatsen we de nieuwe versie op onze website en is deze nieuwe versie van toepassing vanaf uw eerstvolgende bezoek aan onze website. Vanaf dat ogenblik wordt u geacht hiervan kennis te hebben genomen en hiermee akkoord te gaan. Verifieer dus bij elk bezoek of dit document gewijzigd is.

9.2. Toepasselijk recht – bevoegde rechter

Het Belgisch recht, met uitzondering van de regels van het internationaal privaatrecht, is exclusief van toepassing met betrekking tot deze Privacy & Cookie Policy. Bij geschillen zijn de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Limburg, afdeling Hasselt uitsluitend bevoegd.

9.3. Aanvaarding

Door de website te gebruiken, aanvaardt u alle bepalingen ervan en stemt u ermee in dat we uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken in overeenstemming met deze Privacy & Cookie Policy.

9.4. Contact

Voor alle bijkomende inlichtingen of opmerkingen met betrekking tot deze Privacy & Cookie Policy of met betrekking tot de wijze waarop we uw gegevens verzamelen kan u contact opnemen met ons door een e-mail gericht aan info@ekersbomencenter.eu of per post: Veltwijklaan 18, 2180 Ekeren (België).

Elke feedback met betrekking tot deze Privacy & Cookie Policy of betwisting dient aangetekend aan het hierboven vermelde adres te worden verzonden.

Elke mededeling van ons aan u gebeurt via de website of per e-mail, naar onze keuze en mogelijkheid.